За нас

ХИДРОПРО БГ ООД предлага специализирани съоръжения за сепариране, отводняване и пречистване на околната среда. Фирмата е установила контакт и добри взаймоотношения с водещи специалисти, които разработват качествени, ефективни и иновативни продукти. В продуктовия асортимент са включени изделия, изработени от  полиетилен  (PE) или полипропилен (PP) като:

  • КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ
  • МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ
  • РЕВИЗИОННИ ШАХТИ
  • ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ
  • ЛИНЕЙНО ОТВОДНЯВАНЕ
  • РЕЗЕРВОАРИ
  • ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
  • ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ


ХИДРОПРО БГ ООД е активен посредник между участниците, в строителният процес, осъществявайки съществената връзка между произодството, проектирането и строителството. Това дава възможност на фирмата да познава добре съображенията на всички участници  и да предостави най-ефективното решение за своите клиенти.

ХИДРОПРО БГ ООД предлага и индивидуални продуктови решения, спрямо всеки проект, взимайки спецификата на обектите.

Нашите партньори