Сертификати

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - PE - Декларация за експоатационни показатели №2 / КМУ Клас I - (стр. 1/2)

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - PE - Декларация за експоатационни показатели №2 / КМУ Клас I - (стр. 2/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PE - Декларация за характеристиките на строителен продукт №. 1/P/PE - (стр. 1/2)

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - PE - Декларация за експоатационни показатели №. 01/КМУ- (стр. 1/2)

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ - PE - Декларация за експоатационни показатели №. 01/КМУ- (стр. 2/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PE - Декларация за характеристиките на строителен продукт №2/М/PE - (стр. 1/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PE - Декларация за характеристиките на строителен продукт №2/М/PE - (стр. 2/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PE - Протокол от изпитване №1054/30.09.2015 - (стр. 1/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PE - Протокол от изпитване №1054/30.09.2015 - (стр. 2/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PE - Протокол от изпитване №1054-1/30.09.2015 - (стр. 1/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PE - Протокол от изпитване №1054-1/30.09.2015 - (стр. 2/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PP - Декларация за характеристиките на строителен продукт №4/М/PP - (стр. 1/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PP - Декларация за характеристиките на строителен продукт №4/М/PP - (стр. 2/2)

КОНУС ЗА ВХОД НА ШАХТА - Протокол от изпитване №598 - допълнение/04.09.2013-(стр.1/2)

КОНУС ЗА ВХОД НА ШАХТА - Протокол от изпитване №598 - допълнение/04.09.2013-(стр.2/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PP - Протокол от изпитване № 598-1/20.06.2013г. - (стр. 1/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PP - Протокол от изпитване № 598-1/20.06.2013г. - (стр. 2/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PP - Протокол от изпитване № 598/20.06.2013г. - (стр. 1/2)

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ - PP - Протокол от изпитване № 598/20.06.2013г. - (стр. 2/2)

СТЪЛБА - ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 958-1/15.09.2017г. - (стр.1/2)

СТЪЛБА - ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 958-1/15.09.2017г. - (стр. 2/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PE - Декларация за характеристиките на строителен продукт №. 1/P/PE - (стр. 2/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PE - Протокол от изпитване № 1027/09.10.2013г. - (стр.1/3)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PE - Протокол от изпитване № 1027/09.10.2013г. - (стр.2/3)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PE - Протокол от изпитване № 1027/09.10.2013г. - (стр.3/3)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PE - Протокол от изпитване № 1027-1/09.10.2013г. - (стр.1/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PE - Протокол от изпитване № 1027-1/09.10.2013г. - (стр.2/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PP - Декларация за характеристиките на строителен продукт №.3/P/PP - (стр.1/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PP - Декларация за характеристиките на строителен продукт №.3/P/PP - (стр.2/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PP - Протокол от първоначално изпитване типа № 803/31.07.2013г. - (стр.1/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PP - Протокол от първоначално изпитване типа № 803/31.07.2013г. - (стр.2/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PP - Протокол от първоначално изпитване типа № 803-1/31.07.2013г. - (стр.1/2)

СПИРАЛНО НАВИТИ ТРЪБИ - PP - Протокол от първоначално изпитване типа № 803-1/31.07.2013г. - (стр.2/2)