Waste container PRO

Подземен контейнер за отпадъци
Описание

Waste container PRO е шахта, която служи за събиране и съхраняване на големи количества отпадъци. Waste container PRO се произвежда от полиетилен или от полипропилен. 

Вътрешнен диаметър от DN 1000 до DN 2400. 


Waste container PRO притежава много предимства:


  • Устойчивост на температурни амплитуди: формата на шахтата остава непроменена под силно слънчево влияние, както и при           минусови температури. Полиетилена и полипропилена са стабилни при температурен диапазон -35 о до +60 о С.
  • Водонепропускливост: полиетиленовите и полипропиленовите шахти са 100% водонепропускливи.
  • Дълготрайност: материалът ПЕ и ПП изключва корозионните проблеми, които се проявяват при другите видове шахти.
  • Сигурност и поддръжка: вградените стъпала улесняват инспекцията  и дават сигурност на обслужващия персонал.
  • Химическа устойчивост:  материалите ПЕ и ПП са устойчиви на химическа агресивност. Тази характеристика позволява                        шахтите да се използват за битови и промишлени отпадъци.
  • Механична устойчивост: материалите са еластични и лесно регулируеми, които не се чупят и са устойчиви на падания и удари, което е възможно като поява при сглобяването.
  • Тегло: в сравнение с бетонните шахти, които са с огромно тегло, шахтите от полиетилен са лесни за транспортиране,                               манипулиране и монтиране в полеви условия.