PUMPING STATION PRO

помпена станция
Описание

Помпените станции се инсталират се на места, където водата не може да се придвижва гравитачно. Използват се за транспортиране на вода от едно ниво на друго. Инсталират се непосредствено преди или след пречиствателната станция. Прилагат се успешно, както в равнинни така и в пресечени местности.

Схема и размери

Диаметрите, които може да поръчате са от DN/ID 160 до DN/ID 2400.

Спирално навитите тръби са с диаметър от DN/ID 500 до DN/ID 2400.

Предимства
  • ПЕ и ПП пречиствателни станции са екологична и евтина алтернатива в експлоатационно отношение спрямо тежките и сложни          за поддържане бетонни конструкции.
  • Висока химическа устойчивост;
  • Удароустойчивост, якост на материала;
  • Механична якост;
  • Водоплътност;
  • Изпълняваме индивидуални поръчки