HYDROGREASE MINI

Описание

Мазниноуловителите са необходими, за пречистването на отпадните води, които имат съдържание на мазнини. Вграждането на мазниноуловители е задължително на такива обекти, за да се предотврати попадането на мазнини в канализационната система. Това важи например за големи кухни, мляко и месопреработвателни предприятия. Мазниноуловителите се изработват съгласно стандартът БДС EN 1825:2003.