ДЪЖДОПРИЕМНА и РЕВИЗИОННА ШАХТА

Приложение

Дъждоприемните шахти се използват за отвеждане на дъждовни води от пътната мрежа, обществени и промишлени площи. Предлагат се като монолитна конструкция с капак тип решетка. Възможно е изпълнението на двуставни дъждоприемници, като за тази цел се използват две дъждоприемни шахти с различна височина, свързани помежду им.

Ревизионните и дъждоприемни шахти, които HYDROPRO предлага често се използват за смесена канализация при построяване на автомагистрали.

Предимства
  • Водоплътност;
  • Лесен транспорт, монтаж и експлоатация;
  • Възможност за телескопичен капак;
  • Възможност за направа на конкретно зададена проектна височина;

Подобни продукти

INSPECTION SHAFT PE

RAINWATER COLLECTING SHAFT PRO

HYDROSHAFT PRO PE

Каскадни шахти ПЕ