HYDROOIL MINI

каломаслоуловител за пречистване на малки количества течности

HYDROOIL MAX

каломаслоуловител за пречистване на среднo големи количества течности

HYDROOIL BYPASS

каломаслоуловител за пречистване на средни до големи количества течности

HYDROOIL DUO

каломаслоуловител за пречистване на големи количества течности

HYDROGREASE MINI

HYDROtank

хоризонтално стоящ резервоар

HYDROtank

вертикално стоящ резервоар

ДЪЖДОПРИЕМНА и РЕВИЗИОННА ШАХТА

RAINWATER COLLECTING SHAFT PRO

дъждоприемна шахта iD 500

DRAINAGE SHAFT MINI

дренажна шахта от ПЕ

HYDROSHAFT PRO PE

eксцентрична шахта от ПЕ

HYDROSHAFT PRO PP

eксцентрична шахта от ПП

Каскадни шахти ПЕ

каскадни шахти от полиетилен (ПЕ) с ексцентричен конус

Каскадни шахти ПП

каскадни шахти от полипропилен (ПП) с ексцентричен конус

INSPECTION SHAFT PE

ревизионна шахта oт полиетилен (ПЕ) с берма и кюне

INSPECTION SHAFT PP

ревизионна шахта oт полипропилен (ПП) с берма и кюне

PUMPING STATION PRO

помпена станция

WASTEWATER TREATMENT PLANTS PRO

пречиствателни станции

Тръби и начини на свързване

Waste container PRO

Подземен контейнер за отпадъци