Рехабилитация на пътя между Враца и пещера "Леденика"

2017 - 2018 година

На 28 септември 2017г. стартира рехабилитацията на пътя Враца – пещера " Леденика ". Рехабилитацията на 17- километровия участък е част от първите приоритетни обекти на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

На този обект са приложени специализирани поръчкови каломаслоуловители с байпасно устройство HYDROOIL BYPASS.


HYDROOIL BYPASS се използва за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти, мазнини, масла, пясък, прах, кал и други. Този каломаслоуловител е подходящ за пречистване на големи количества течности. Той е създаден така, че да поема и пречиства определено количество течности, но и в случай на по-голям непредвиден поток от вода тя да преминава през байпасното устройство.

ПРИЛОЖЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

Продукти

HYDROOIL BYPASS