2018 година

Държавният оператор  „Пристанище Бургас” ЕАД е вторият по големина пристанищен оператор в бургаски пристанищен район. Разполага с 14 корабни места, 1950 метра кейов фронт, 50 000 кв.м. открити складови площи и 35 000 кв.м. закрити складови площи. През 2018г. „Пристанище Бургас” стана на 115 години.


ПРИЛОЖЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ремонт 2018 г. :  

Продукти

Тръби и начини на свързване