юни - юли 2017

„Витиня“ е най-дългият тунел у нас - 1195 м. Той е в експлоатация от 1984 г. 

На 27- ми юни започна ремонтът на тунел „Витиня“ - АМ „Хемус“. Очаква се строителният обект да бъде готов през месец декември 2017.
Ремонтните дейности включват възстановяване и усилване на тунелната облицовка, хидроизoлация, обновяване на пътната настилка, на електрическата и вентилационната инсталация, ново LED осветление, системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване и др.
На този обект са приложени специализирани поръчкови каломаслоуловители с байпасно устройство HYDROOIL BYPASS


HYDROOIL BYPASS се използва за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти, мазнини, масла, пясък, прах, кал и други. Този каломаслоуловител е подходящ за пречистване на големи количества течности. Той е създаден така, че да поема и пречиства  определено количество течности, но и в случай на по-голям непредвиден поток от вода тя да преминава през байпасното устройство.

ПРИЛОЖЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

Продукти

HYDROOIL BYPASS