МРРБ разработва нов закон за водоснабдяване и канализация

Новият Закон за водоснабдяване и канализация ще подобри регулацията в планирането и изграждането на ВиК мрежи, съоръжения и предоставяните услуги в отрасъла. Toй ще осъвремени и обедини нормативната уредба, така че регулацията в тази област да отговаря на условията в страната.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство разработва нов Закон за водоснабдяване и канализация, който да подобри регулацията в планирането и изграждането на ВиК мрежи, съоръжения и предоставяните услуги в отрасъла. Целта на новия акт е да осъвремени и обедини нормативната уредба, така че регулацията в тази област да отговаря на условията в страната. Чрез новите закони ще се регламентира по-прецизно дейността на собствениците и операторите на ВиК инфраструктура. Новият закон ще даде по-ясно определяне на отговорностите и ще осигури условия за устойчиво и икономически ефективно развитие на услугите при социално поносима цена.


С цел постигане на обществен консенсус министерството приема предложения, експертни мнения и коментари, които ще бъдат разгледани и обсъдени, при подготовката на новия закон и могат да бъдат включени в него. Те могат да се изпращат в срок до 1 февруари 2018 г. на специално създадена за целта електронна поща с адрес: zvik@mrrb.government.bg.


Законопроектът ще бъде подложен и на широко обществено обсъждане.

http://www.mrrb.government.bg/bg/mrrb-razrabotva-nov-zakon-za-vik-priemat-se-predlojeniya-za-tekstove/