,,ХИДРОПРО БГ“ ООД стартира своята дейност от месец юли 2017г.

Основна цел на „Хидропро БГ ООД“ е да заема ключова роля, осъществявайки връзка между производители, проектанти, строители и инвеститори.

Фирмата предлага специализирани съоръжения за сепариране, отводняване и пречистване на околната среда.


Основна цел на „Хидропро БГ“ ООД е да заема ключова роля, осъществявайки връзка между производители, проектанти, строители и инвеститори. Добрата комуникация дава възможност на компанията да познава много добре съображенията на всички участници в строителният бранш. Това помага на „Хидропро БГ“ ООД  да предложи най-ефективното решение на своите клиенти.


Фирмата е установила контакт и добри взаймоотношения с водещи специалисти, които разработват качествени и иновативни продукти, които се монтират лесно и бързо.Съоръженията, които предлагаме са:

  • КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ
  • МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ
  • РЕВИЗИОННИ ШАХТИ
  • ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ
  • ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
  • ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
  • ЛИНЕЙНО ОТВОДНЯВАНЕ


Проектирането и изпитванията са направени съгласно европейските норми. Съоръженията притежават необходимите декларации и протоколи, доказващи качеството и добрите експоатационни характеристики на произедените изделия.


Скоро след своят старт „Хидропро БГ“ ООД  реализира своята първа продажба. Бяха продадени пет броя от HYDROOIL MINI, който е компактен, ефективен и иновативен каломаслоуловител. Клиент за тази поръчка е HTI България.


Вървим смело нагоре и се развиваме с бързи темпове. Очаквайте актуална информация за развитието на фирмата, нашите проекти, както и интерсни статии свързани със строителният бранш на нашата страница.