Новини

МРРБ разработва нов закон за водоснабдяване и канализация

Новият Закон за водоснабдяване и канализация ще подобри регулацията в планирането и изграждането на ВиК мрежи, съоръжения и предоставяните услуги в отрасъла. Toй ще осъвремени и обедини нормативната уредба, така че регулацията в тази област да отговаря на условията в страната.

Виж повече